Weihnachtsgruß B.E.M. van Welzenes 2014

2013-01-21-oec-viering-forumleden-bij-kruis2.jpg

Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil.
Vrede, wat is vrede. Het groot woordenboek van Dale heeft als definitie: Maar dat zijn betekenis op papier. Als ik aan u zou vragen wat vrede is, wat zou u dan als antwoord geven? We kunnen er wel een paar bedenken, dat is niet zo moeilijk. Mensen geven meestal als antwoord hoe het zou moeten zijn.
Echte vrede heeft te maken met je verstand en je hart: ik voel mij geborgen, ik mag mezelf zijn. Dat is eigenlijk niet genoeg: vrede heeft ook te maken met de ander: ik voel me geborgen- herinnert u zich de TV beelden van de stoet rouw auto’s na de ramp MH 17, op weg van Eindhoven naar Hilversum, herinnert u zich de beelden van de viering ter nagedachtenis op maandag 10 november met dat 13 jarige meisje dat zo prachtig haar relatie met haar moeder schilderde- en door mijn omgeving bevestigd, Ik mag mijn talenten ten diensten stellen voor anderen. Het mooie hiervan is, naar mijn smaak: vrede krijgt een gezicht: een uitdrukking op het gelaat, je voelt, je ziet, je ervaart vrede.
Zou God daarom zijn Zoon Jezus naar de wereld hebben gestuurd om ons dit duidelijk te maken? Tijdens de kerstdagen worden alle traditionele kerstliedjes uit de kast gehaald en uit volle borst gezongen. Sommige woorden moet je niet hoeven uit leggen: vrede moet je voelen. En als je vrede in je hart voelt kun je ook vrede met anderen delen.
Op de laatste dag van het jaar maken mensen nog wel een balans op van het afgelopen jaar.
Te vaak wordt er een materiele, financiële balans op gemaakt. Een balans opmaken van je verhouding van persoon tot persoon, vader naar moeder en kinderen, vrienden en kennissen is zo verschrikkelijk moeilijk: hen moet een kijkje in jouw privé gegund worden. Moet dat dan? Het zou moeten kunnen. Je mag je ook wel eens de vraag stellen: investeer ik nog geestelijk in mijn relatie, is mijn vriendschap echte vriendschap of is het alleen maar uiterlijk vertoon: gezellig op vakantie, maar een gesprek van mens tot mens is er nooit bij.
In een symposium evenementen, gehouden op 20 november jl. in Nijmegen werd een prachtige term gebruikt om het effect op de burgers te meten: Bruto plaatselijk.
Wat doet een evenement met de deelnemers, bezoekers. De kermis en circus scoren hoog. Hopelijk is het ook in uw portemonnee te merken. Toch goed om daar eens over na te denken en een piepklein voornementje te maken dat handen en voeten, verstand en een heel groot hart nodig heeft om vorm te krijgen.
Beoordeling van de oliebollen: Uw klant beoordeelt u.

Nieuws vanuit het pastoraat.
18 november kwam het bestuur van de parochie bij een.
Er werd verslag uitgebracht van de activiteiten. Een enorme reeks aan positieve berichten: het veelvuldig voorgaan in de vieringen: openingen van kermissen met een H. Mis in de autoscooter, huwlijkinzegeningen, het sacrament van het Doopsel, de eerste H. Communie, inzegeningen, persoonlijke gesprekken, inzet voor de stichting circuscultuur, het management van het FORUM, de gewone ontmoetingen op de kermis en in het circus in tijden van vreugde en verdriet. Maar ook de gewone huis en tuin en keuken ontmoetingen, het mede motiveren van onderwijs vooral daar waar nog geen onderwijs is gecoördineerd vanuit ENTE waar de heer Jan Roest, directeur van de Rijdende school de voorzitter is en het internationale oecumenische FORUM een plaats in het bestuur heeft gekregen. Ons internationaal netwerk wordt voor de kermis en circusbranche ingezet.
De gesprekken met plaatselijke provinciale landelijke en internationale politici, gesprekken met kerkelijke leiders om ondersteuning te krijgen voor ons werk. Kortom een hele lijst van zaken die wij met steun van het parochiebestuur, maar ook met steun van de medewerkers van de parochie, de kermis en circusorganisaties en tientallen mensen uit het veld hebben kunnen doen.
Ons werk wordt gewaardeerd.
Maar …….
Financieel blijft het gewoon achter. De schippers parochie betaalt de organisatie van de parochie.
Dat weet u inmiddels allemaal.
Het bestuur heeft nu duidelijk stelling genomen: dit kan niet. In 2015 moet dit structureel veranderen.De schippersparochie kan het niet meer trekken. Los koppelen en laten zwemmen is dan het gevolg. Ik denk dat u dat niet wilt.
Toos en Emile Steffann gaan de kar trekken.
Tijdens de doop van de kleinzoon van Toos en Emile viel het kwartje: Eureka: ik heb het. Toos en Emile vragen wij de actie Voorkeursparochie en actie gezinsbijdrage in gang te brengen samen met en klein werkgroepje. Op woensdag 5 november werden we hartelijk ontvangen. Koffie, thee en zelf gebakken koek: de avond kon niet meer stuk.
Na een voorstellingsronde van de leden: Nicole Vermolen BOVAK, Adri Lammers VNCO, Fransina Sipkema VBVK, Anneke Zwaagstra VBVK, Peter Verwijk NKB, Toos + Emile Steffann ex-Rijdende School, werd uiteengezet wat de bedoeling van de werkgroep was: de actie voorkeursparochiaan en kerkbalans leven in blazen.
De deelnemers werden enthousiast om de kar gezamenlijk te trekken.
De volgende besluiten zijn genomen:
- De coördinatie van de actie voorkeurs-parochie en gezinsbijdrage ligt in handen van Toos Steffan gesteund door Emile
- Yvonne levert de brief Voorkeursparochiaan met formulier Kermis/Circus aan, zodat Nicole, Peter en Anneke/Fransina hiervoor aandacht kunnen vragen tijdens de districts- en ledenvergaderingen. Ook het belang van een stabiele financiële situatie van het pastoraat zullen zij daarbij aan orde stellen. Zij gaan de deelnemers persoonlijk benaderen om een registratieformulier in te vullen.
- Toos gaat kijken of er tijdens de viering van het 60-jarig bestaan van de Rijdende School op 7 maart ‘15 een plek gereserveerd kan worden voor het pastoraat. Ook daar kunnen ouders benaderd worden voor registratie en bijdrage.
- De aalmoezenier zal bij de jaarvergadering van de Vrouwenbond aanwezig zijn en de leden toespreken over het belang van donaties en vrijwillige bijdrage.
- In mei 2015 is een er speciale campagne van Kerkbalans voor de kermis- en circusgemeenschap.
Zondag 18 tot en met dinsdag 20 januari 2015 komen de landelijk pastores van de Protestantse, Anglicaanse Orthodoxe en katholiek kerk uit Europa en Noord en Zuid Amerika bijeen voor hun jaarlijks treffen in Monaco.
Hoofdthema: wat verwachten, wat kunnen mensen van de pastores en hun medewerkers verwachten. In de voorbereiding van de vergadering is de wens van de deelnemers serieus genomen: wederzijdse informatie die ons inspireert ons verder in te zetten voor her welzijn van onze doelgroep en dat bent u.
Als 2de punt zal de nieuwe encycliek geschreven door Paus Franciscus, een boek waarin aansporing tot geloofsvernieuwing worden gegeven, dat de naam draagt Gaudium Evangelii besproken worden door Mgr. Bernard Barsi, aartsbisschop van Monaco
De teksten passen helemaal in het beleid van het FORUM.

Een woord van dank
Het KSCC en de parochie drijven op 10 tallen vrijwilligers.
Hen en aan hun achterban zeggen wij hartelijk dank voor het vele werk dat zij verricht hebben. Het gebeurt allemaal elke keer, het gaat vanzelf. Pas als iemand ziek is of door andere omstandigheid iets niet kan, dan valt het op. Dank zeggen doe je nooit genoeg. Een goede bekende van ons houdt wel eens een toespraak t.g.v. een afscheid. Hij eindigt altijd met 3 woorden: dank, dank dank. Graag herhalen wij deze woorden voor u voor jou: DANK, DANK, DANK.

De vrijwilligers, medewerkers, directie pastoraat team en bestuur wensen u een zalig kerstfeest en een gezegend 2015

B.E.M. van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier

Kommentarfunktion ist deaktiviert

Copyright © 2024 by: Int.pastoral council for circus and carnival workers

verwaltet von der Kath.Circus- und Schaustellerseelsorge Deutschland .