Mons. Di Tora ist neuer Präsident von MIGRANTES (Italien)

president_migrantes_2015_web.jpg

Bezoek Salesianen van Don Bosco in Rome

perego_migrantes-italie-forum_web.jpg
Van links naar rechts: Vertaler, rev. Giancarlo Perego (National directeur Migrantes), Aalm. B.E.M. van Welzenes (General Secretary FORUM), Dhr. J. Roest (voorzitter ENTE).

Op maandag 1 december jl. hebben Dhr. J. Roest (directeur Rijdende School/Voorzitter ENTE) en Aalmoezenier B.E.M. van Welzenes een bezoek gebracht aan Rome bij de Salesianen van Don Bosco.
Er was een gesprek over onderwijs aan de kinderen van de reizende bevolking in Europa en over het Pastoraat aan deze mensen, reizend in de hele wereld. In bijv. Italië volgen van de reizende kinderen 60 % onderwijs.
Er worden contactpersonen gezocht om het onderwijs en pastoraat voor deze mensen open te stellen. De Congregatie van de Salesianen kan hiervoor heel belangrijk zijn.
In mei 2015 zullen het onderwijs en Pastoraat een presentatie houden tijdens een vergadering van de provinciaals; dit zijn nationale kloosteroversten van de Salesianen in München.

Er werd ook een bezoek gebracht aan Fr. Giancarlo Perego, National Director Migrantes in Italië.

tadeuz-rosmus-salesianen-db_web.jpg
Van links naar rechts: Tadeuz Rozmus (lid van de hoofdraad van Salesianen van Don Bosco), Jan Roest, Rev. Angel Fernández Artime (alg. Overste der Salesianen van Don Bosco

Forum Award 25 aan Familie Errani

Dit jaar was het de 2e keer dat het FORUM een Award mocht aanbieden aan een groep circus artiesten. Dit jaar was het de Familie Errani met hun groep Olifanten.

Het was een indrukwekkend nummer waar de mensen ademloos naar hebben gekeken. De feestelijke bijeenkomst was in het luxe hotel Fermont.

dsc09726-photo-stefan-nolte_web-forum.jpg

Forum 2015 in Monte Carlo

Van 18 t/m 20 januari vond de jaarvergadering van de nationale directeuren van het FORUM plaats te Monaco. Het onderwerp was: Wat verwachten de circus- en kermisgemeente van ons.
De vergadering is in een goed sfeer verlopen. Tevens is het boek van de paus Franciscus ‘Evangelii Gaudium’ besproken.
Op 19 januari vond de oecumenische dienst plaats in het circustheater te Monaco.

20150116_182623_web.jpg

v.l.n.r.: Nina (Rijdende School), Prins Albert , Aalmoezenier B.E.M. van Welzenes (secretaris generaal FORUM), Jan Roest, president van ENTE

20150117_172055_web.jpg

v.l.n.r.: Pater Kristiaan (Belgje), Nina (Rijdende School), Jan Roest (directeur Rijdende School/president ENTE), Laura Vermeer (juridisch adviseur ECA, Urs Pilz (president ECA), Aalmoezenier B.E.M. van Welzenes (secretaris generaal FORUM), Annet Schwer (secretaris ENTE), Sascha Ellinghaus (nationaal directeur Duitsland)

20150119_190820_web.jpg

19-01-2015, oecumenische dienst in het Circustheater Monaco met o.a. Katharina Hobby (vice secretaris FORUM).

Merry christmas and a happy new year 2015

wenskart-2015-2.jpg

Weihnachtsgruß B.E.M. van Welzenes 2014

2013-01-21-oec-viering-forumleden-bij-kruis2.jpg

Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil.
Vrede, wat is vrede. Het groot woordenboek van Dale heeft als definitie: Maar dat zijn betekenis op papier. Als ik aan u zou vragen wat vrede is, wat zou u dan als antwoord geven? We kunnen er wel een paar bedenken, dat is niet zo moeilijk. Mensen geven meestal als antwoord hoe het zou moeten zijn.
Echte vrede heeft te maken met je verstand en je hart: ik voel mij geborgen, ik mag mezelf zijn. Dat is eigenlijk niet genoeg: vrede heeft ook te maken met de ander: ik voel me geborgen- herinnert u zich de TV beelden van de stoet rouw auto’s na de ramp MH 17, op weg van Eindhoven naar Hilversum, herinnert u zich de beelden van de viering ter nagedachtenis op maandag 10 november met dat 13 jarige meisje dat zo prachtig haar relatie met haar moeder schilderde- en door mijn omgeving bevestigd, Ik mag mijn talenten ten diensten stellen voor anderen. Het mooie hiervan is, naar mijn smaak: vrede krijgt een gezicht: een uitdrukking op het gelaat, je voelt, je ziet, je ervaart vrede.
Zou God daarom zijn Zoon Jezus naar de wereld hebben gestuurd om ons dit duidelijk te maken? Tijdens de kerstdagen worden alle traditionele kerstliedjes uit de kast gehaald en uit volle borst gezongen. Sommige woorden moet je niet hoeven uit leggen: vrede moet je voelen. En als je vrede in je hart voelt kun je ook vrede met anderen delen.
Op de laatste dag van het jaar maken mensen nog wel een balans op van het afgelopen jaar.
Te vaak wordt er een materiele, financiële balans op gemaakt. Een balans opmaken van je verhouding van persoon tot persoon, vader naar moeder en kinderen, vrienden en kennissen is zo verschrikkelijk moeilijk: hen moet een kijkje in jouw privé gegund worden. Moet dat dan? Het zou moeten kunnen. Je mag je ook wel eens de vraag stellen: investeer ik nog geestelijk in mijn relatie, is mijn vriendschap echte vriendschap of is het alleen maar uiterlijk vertoon: gezellig op vakantie, maar een gesprek van mens tot mens is er nooit bij.
In een symposium evenementen, gehouden op 20 november jl. in Nijmegen werd een prachtige term gebruikt om het effect op de burgers te meten: Bruto plaatselijk.
Wat doet een evenement met de deelnemers, bezoekers. De kermis en circus scoren hoog. Hopelijk is het ook in uw portemonnee te merken. Toch goed om daar eens over na te denken en een piepklein voornementje te maken dat handen en voeten, verstand en een heel groot hart nodig heeft om vorm te krijgen.
Beoordeling van de oliebollen: Uw klant beoordeelt u.

Nieuws vanuit het pastoraat.
18 november kwam het bestuur van de parochie bij een.
Er werd verslag uitgebracht van de activiteiten. Een enorme reeks aan positieve berichten: het veelvuldig voorgaan in de vieringen: openingen van kermissen met een H. Mis in de autoscooter, huwlijkinzegeningen, het sacrament van het Doopsel, de eerste H. Communie, inzegeningen, persoonlijke gesprekken, inzet voor de stichting circuscultuur, het management van het FORUM, de gewone ontmoetingen op de kermis en in het circus in tijden van vreugde en verdriet. Maar ook de gewone huis en tuin en keuken ontmoetingen, het mede motiveren van onderwijs vooral daar waar nog geen onderwijs is gecoördineerd vanuit ENTE waar de heer Jan Roest, directeur van de Rijdende school de voorzitter is en het internationale oecumenische FORUM een plaats in het bestuur heeft gekregen. Ons internationaal netwerk wordt voor de kermis en circusbranche ingezet.
De gesprekken met plaatselijke provinciale landelijke en internationale politici, gesprekken met kerkelijke leiders om ondersteuning te krijgen voor ons werk. Kortom een hele lijst van zaken die wij met steun van het parochiebestuur, maar ook met steun van de medewerkers van de parochie, de kermis en circusorganisaties en tientallen mensen uit het veld hebben kunnen doen.
Ons werk wordt gewaardeerd.
Maar …….
Financieel blijft het gewoon achter. De schippers parochie betaalt de organisatie van de parochie.
Dat weet u inmiddels allemaal.
Het bestuur heeft nu duidelijk stelling genomen: dit kan niet. In 2015 moet dit structureel veranderen.De schippersparochie kan het niet meer trekken. Los koppelen en laten zwemmen is dan het gevolg. Ik denk dat u dat niet wilt.
Toos en Emile Steffann gaan de kar trekken.
Tijdens de doop van de kleinzoon van Toos en Emile viel het kwartje: Eureka: ik heb het. Toos en Emile vragen wij de actie Voorkeursparochie en actie gezinsbijdrage in gang te brengen samen met en klein werkgroepje. Op woensdag 5 november werden we hartelijk ontvangen. Koffie, thee en zelf gebakken koek: de avond kon niet meer stuk.
Na een voorstellingsronde van de leden: Nicole Vermolen BOVAK, Adri Lammers VNCO, Fransina Sipkema VBVK, Anneke Zwaagstra VBVK, Peter Verwijk NKB, Toos + Emile Steffann ex-Rijdende School, werd uiteengezet wat de bedoeling van de werkgroep was: de actie voorkeursparochiaan en kerkbalans leven in blazen.
De deelnemers werden enthousiast om de kar gezamenlijk te trekken.
De volgende besluiten zijn genomen:
- De coördinatie van de actie voorkeurs-parochie en gezinsbijdrage ligt in handen van Toos Steffan gesteund door Emile
- Yvonne levert de brief Voorkeursparochiaan met formulier Kermis/Circus aan, zodat Nicole, Peter en Anneke/Fransina hiervoor aandacht kunnen vragen tijdens de districts- en ledenvergaderingen. Ook het belang van een stabiele financiële situatie van het pastoraat zullen zij daarbij aan orde stellen. Zij gaan de deelnemers persoonlijk benaderen om een registratieformulier in te vullen.
- Toos gaat kijken of er tijdens de viering van het 60-jarig bestaan van de Rijdende School op 7 maart ‘15 een plek gereserveerd kan worden voor het pastoraat. Ook daar kunnen ouders benaderd worden voor registratie en bijdrage.
- De aalmoezenier zal bij de jaarvergadering van de Vrouwenbond aanwezig zijn en de leden toespreken over het belang van donaties en vrijwillige bijdrage.
- In mei 2015 is een er speciale campagne van Kerkbalans voor de kermis- en circusgemeenschap.
Zondag 18 tot en met dinsdag 20 januari 2015 komen de landelijk pastores van de Protestantse, Anglicaanse Orthodoxe en katholiek kerk uit Europa en Noord en Zuid Amerika bijeen voor hun jaarlijks treffen in Monaco.
Hoofdthema: wat verwachten, wat kunnen mensen van de pastores en hun medewerkers verwachten. In de voorbereiding van de vergadering is de wens van de deelnemers serieus genomen: wederzijdse informatie die ons inspireert ons verder in te zetten voor her welzijn van onze doelgroep en dat bent u.
Als 2de punt zal de nieuwe encycliek geschreven door Paus Franciscus, een boek waarin aansporing tot geloofsvernieuwing worden gegeven, dat de naam draagt Gaudium Evangelii besproken worden door Mgr. Bernard Barsi, aartsbisschop van Monaco
De teksten passen helemaal in het beleid van het FORUM.

Een woord van dank
Het KSCC en de parochie drijven op 10 tallen vrijwilligers.
Hen en aan hun achterban zeggen wij hartelijk dank voor het vele werk dat zij verricht hebben. Het gebeurt allemaal elke keer, het gaat vanzelf. Pas als iemand ziek is of door andere omstandigheid iets niet kan, dan valt het op. Dank zeggen doe je nooit genoeg. Een goede bekende van ons houdt wel eens een toespraak t.g.v. een afscheid. Hij eindigt altijd met 3 woorden: dank, dank dank. Graag herhalen wij deze woorden voor u voor jou: DANK, DANK, DANK.

De vrijwilligers, medewerkers, directie pastoraat team en bestuur wensen u een zalig kerstfeest en een gezegend 2015

B.E.M. van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier

Weihnachtsgrüsse Niederlande 2013/2014

weihnachtsgruesse_2013_nl_seite_1.jpgweihnachtsgruesse_2013_nl_seite_2.jpgweihnachtsgruesse_2013_nl_seite_3.jpg

Kongress des Forum für die Pastoral in der Circus- und Schaustellerseelsorge - Amsterdam 2009

circusseelsorge-kongress-01001.jpg

Congress ‘Testimonium’ = Testimony

Once every three years, the Council of Christian Organisations for the pastoral Care of Circus and Carnival Workers organizes a great congress lasting several davs. This year, it took place in the Netherlands from March 14 thru 18, on board the nice cruiser Serenity. About 40 participants from Germany, the Netherlands, Spain, Switzerland and Vatican City were welcomed, with the largest delegation (19 persans) coming from Italy.
Protestant and Catholic pastoral workers, who support funfair and circus people, encouraged each other, reinforced relationships, exchanged experiences and celebrated their religious belief. Above all, they were informed about developments in the travelling industry. Ineke Strouken, director of the Nederlands Centrum voor Volkscultuur, underlined how important it is to preserve and renew the old carnival and circus culture as immaterial heritage. On behalf of the European Showmen’s Union, Nicole Vermolen praised the good cooperation with the Council and the ECA when defending their interests in Brussels. Wouter Tuyn from the European Network for Traveler Education explained the privileged position of Dutch circus and carnival people concerning the school education of 4 to 12 year old children. In all other European countries their situation is worse. Tuyn called upon the priests to help him establish contacts with national or regional organizations wh ich are responsible for teaching circus children. He hopes to find partners to apply for a European project in connection with ENTE in order to gain expertence in correspondence courses with laptops.
Mgr. Ad van Luyn, the bi shop of Rotterdam, spake about the activities of the Commission of the Bishops’ Conferences of the European Community (COMECE). It is made up of Bishops delegated by the Catholic Bishops’ Conferences of the Euro¬pean Union. There are 24 delegate bishops from the Bishops’ Conferences in the EU. Van Luyn is their chairman.
Arie Oudenes informed about the activities of the ECA and spake about the future of the circus in Europe, seen under socio-economic aspects. He explained the following tendencies: There are more and more regulations and they are becoming more and more squeezing far circuses wh ich often have only a small administrative department. The Internet supports publicity and ticket sales. More and more circus people have a (basic) education, and circus schools influence the circus acts. At the lunch meeting organized by the ECA in Munich on March 1, the circus managers also complained that rules and regulations are more and more burdensame,
putting up posters has become difficult, animal acts are very expensive and the personnel costs are also on the increase. A prominent speaker was Maria van der Hoeven, the Dutch Minister far Economic Affairs, who takes a favorable view of the circus and carnival industry. She stated that the pas¬toral care of circus and carnival people changes because their needs change, tao. She underlined the important role of wornen in the circus and carnival industrv: “Don’t under¬estimate the warnen!”
The congress had been prepared by chaplain Bernard van Welzenes and his team in an excellent way. “Pastoral care is the cement of living together,” was one of his conclusions.

Kongress ‘Testimonium’ = Zeugnis

Alle drei Jahre organisiert der Council of Christian Organisa¬tions for the pastoral Care of Circus and Carnival Workers einen großen, mehrtägigen Kongress, der 2009 vom 14. bis 18. März in den Niederlanden stattfand, an Bord des Kreuzfahrtschiffes Serenity. Rund 40 Teilnehmer aus Deutschland, den Niederlanden, Spanien, der Schweiz und der Vatikanstadt konnten begrüßt werden, und die mit 19 Personen stärkste Delegation kam aus Italien.
Protestantische und katholische Circus- und Schaustellerseel-sorger ermutigten sich gegenseitig, verstärkten Beziehungen, tauschten Erfahrungen aus und feierten ihren Glauben. Vor allem aber informierten sie sich über Entwicklungen in der Branche. Laut Ineke Strouken, der Direktorin des Nederlands Centrum voor Volkscultuur, ist es wichtig, die alte Circus- und Kirmeskultur als immaterielles Erbe zu bewahren und zu erneuern. Nicole Vermolen von der Europäischen Schausteller-Union betonte die gute Zusammenarbeit in Brüssel sowohl mit dem Council als auch mit der ECA. Im Namen des European Network for Traveler Education (ENTE) erläu¬terte Wouter Tuyn die privilegierte Lage der niederländischen Circus- und Kirmeswelt, was den Schulunterricht für Vier- bis Zwölf jährige betrifft. In allen anderen europäischen Ländern ist es darum viel schlechter bestellt. Tuyn appellierte an die Seelsorger, ihm dabei zu helfen, mit nationalen und regionalen Organisationen in Kontakt zu treten, die für den Schulunterricht von Circuskindern verantwortlich sind. So hofft er, Partner zu finden, um im Rahmen der ENTE ein europäisches Projekt anzuschieben, in dem Erfahrungen mit Fernunterricht via Laptop gesammelt werden können.
Mgr. Ad van Luyn, Bischof von Rotterdam, berichtete über die Arbeit der Commission of the Bishops’ Conferences of the European Community (COMECE), die aus abgesandten Bischö¬fen der Katholischen Bischofskonferenzen in der EU besteht. Es gibt 24 Delegierte, und van Luyn ist deren Präsident.
Arie Oudenes sprach über die Arbeit der ECA und über die Zukunft des Circus in Europa aus sozio-ökonomischem Blickwinkel. Unter anderem benannte er folgende Entwicklungen: Es gibt immer mehr Vorschriften, die für die Circusse mit ihrem meist kleinen Verwaltungsapparat zunehmend zu einer Belastung werden. Das Internet spielt bei Werbung und Kartenbestellungen eine stets größere Rolle, immer mehr Circusleute haben (Grund-)Schulbildung, und Artistenschulen beeinflussen die Darbietungen. Andere Probleme sind Einschränkungen beim Plakatieren und die steigenden Kosten für Personal und Tiernummern. Prominente 5precherin war Maria van der Hoeven, die niederländische Wirtschaftsministerin, die Circus und Jahrmarkt  gegenüber wohlgesonnen ist. Sie stellte fest, dass die Circus¬und Schaustellerseelsorge sich ändert, weil sich die Bedürfnisse der Menschen ändern. Auch unterstrich sie die bedeutende Rolle der Frauen in der Circus- und Kirmeswelt. Kaplan Bernard van Welzenes und sein Team hatten diesen Kongress hervorragend vorbereitet. “Seelsorge ist der Zement des Zusammenlebens”, lautete eine seiner Schlussfolgerungen.

Photo Gallery - Fotogalerie (hier klicken)

circusseelsorge-kongress-0204.jpg

Pastor Sascha Ellinghaus - Kath. Circus- und Schaustellerseelsorge Deutschland

Gemeinsam noch stärker

euparlement11062008_web.jpg

Am 11. Juni fand in Brüssel ein Treffen von Vertretern von vier Organisationen statt, die die Interessen von Zirkus und Kirmes vertreten. Es handelte sich dabei um eine Initiative des „Council of Christian Organisations for the Pastoral care of Circus and Carnival workers“. Die European Circus Association (ECA) führte diese Veranstaltung durch, mit dem Ziel, eine gemeinsame Vorgehensweise zu erarbeiten und die Europa-Parlamentarier über die Entwicklungen in der Branche zu informieren. Folgende Organisationen waren vertreten: das „European Network for Traveller Education“ (ENTE), die „European Showmen’s Union“ (ESU), der „Council of Christian Organisations for the Pastoral care of Circus and Carnival workers“ und natürlich die ECA. Grundlage der Gespräche war das Antwortschreiben der Europäischen Kommission an das Europäische Parlament, in dem sie mitgeteilt hat, wie sie auf die Fragen und Anweisungen reagieren würde, die sie nach der am 13. Oktober 2005 angenommenen Resolution über „New Challenges for the circus as part of European culture“ erhalten hat („Neue Herausforderungen an den Zirkus als Teil der europäischen Kultur“, Bericht von MEP Doris Pack). Inzwischen sind zweieinhalb Jahre vergangen, und es ist an der Zeit für eine Analyse, die den MEPs Doris Pack und Maria Oomen-Ruijten vorgelegt wurde.

Zirkus als Kultur

Noch längst nicht alle EU-Länder erkennen Zirkus als Kultur an. Die ECA hat eine Übersicht über die verschiedenen Arten erarbeitet, wie EU-Länder Zirkusse als Kultur anerkennen. Sie kann jenen Ländern geschickt werden, die Zirkus noch nicht als Kultur ansehen. Auch die Schaustellerbranche möchte europaweit kulturell anerkannt werden.

Technische Vorschriften
Die Vorschriften auf verschiedenen technischen Gebieten sind ein weiteres Sorgenkind. Zwar sind die neuen EU-Normen für Zelte mittlerweile erschienen, aber wir sehen nun, dass Länder bei deren Einführung zusätzliche hohe Anforderungen stellen. Dadurch ist man von einheitlicher Gesetzgebung und Förderung des freien Verkehrs von Gütern und Dienstleistungen noch weit entfernt. Eine zusätzliche Bedrohung der Branche sind die strengen Umweltvorschriften, die Zirkus- und Schaustellerfahrzeuge aus den Zentren der Großstädte verbannen bzw. die ein Befahren nur nach Zahlung hoher Gebühren zulassen. Außerdem sind Schausteller- und Zirkustransporte noch längst nicht in allen europäischen Ländern von der Europäischen Transportregelung befreit worden, obwohl die Vorschriften diese Möglichkeit durchaus zulassen.

Schulausbildung für Zirkuskinder

Auf dem Gebiet des Unterrichts sehen die Dinge etwas erfreulicher aus. Die unlängst erschienene Untersuchung „The school education of children of occupational travellers in the European Union“ („Die Schulausbildung von Kindern beruflich Reisender in der Europäischen Union“) enthält gute Empfehlungen. Ein unterstützendes Netzwerk wie ENTE wird für wichtig gehalten. Doch es wird auch festgestellt, dass hierfür finanzielle Mittel erforderlich sind. Gute Erfahrungen aus der Praxis (wie die „Rijdende School“ in den Niederlanden und die Schule für Circuskinder in Nordrhein-Westfalen) müssen jenen Ländern übermittelt werden, die noch über keine derartige Erfahrung verfügen. Somit handelt es sich um einen guten Bericht, doch wer sorgt für die Finanzierung der zukünftigen Aktivitäten?

Zirkusschulen

Das durch die EU mitfinanzierte EPE-Projekt führte zu dem hervorragenden „Basic Circus Arts Instruction Manual“ („Handbuch über Ausbildungsgrundlagen für Zirkuskunst“). Zur Zeit wird in dem ebenfalls von der EU subventionierten „Miroir“-Projekt an einer besseren Angleichung der Zirkusausbildung an die Anforderungen der Berufspraxis gearbeitet.
Die Problematik von Visa und Arbeitsgenehmigungen für Arbeiter und Artisten aus Nicht-EU-Ländern ist noch immer sehr groß.

Tiere im Circus

Der „Council of Christian Organisations for the Pastoral care of Circus and Carnival workers“ hat seine Sorge für jene Menschen ausgedrückt, die mit Tieren im Zirkus arbeiten. Durch den anhaltenden Druck von Tierrechtlern fühlen sie sich bedroht. Sie werden als Tierquäler gebrandmarkt und nicht als Träger einer alten Kultur angesehen. Die ECA berichtete, dass sie Modellrichtlinien für Haltung, Transport und Dressur von Tieren im Zirkus erarbeitet hat, speziell für Länder, die noch keine eigene Gesetzgebung auf diesem Gebiet kennen. In Irland wird mit diesem Modell bereits gearbeitet.

Die Europa-Parlamentarier sind sehr erfreut darüber, dass die Kräfte gebündelt werden und dass sie so gut informiert wurden. Sie werden sich weiter für den Erhalt der Zirkus- und Kirmeskultur in Europa einsetzen.

Tagung des Internationalen Rates in Nizza / Monte Carlo 2008

img_8141.JPG

Zeitgleich mit dem 32. Internationalen Zirkusfestival in Monte Carlo tagte ebenfalls der “Internationale Rat der christlichen Kirchen für die Circus- und Schaustellerseelsorge” in Nizza. Seelsorger aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien, Italien, Frankreich, Belgien und den Niederlanden kamen zum Ausfahrungsaustausch vom 19. bis 22. Januar 2008 im dortigen kleinen Priesterseminar zusammen.

Zur Bildergalerie des Circusfestivals (Gala) und zum Gottesdienst in Monte Carlo, sowie zur Bildergalerie der Tagung (bitte klicken)

Copyright © 2024 by: Int.pastoral council for circus and carnival workers

verwaltet von der Kath.Circus- und Schaustellerseelsorge Deutschland .